Oops, I did it again, YNet

זו לא הפעם הראשונה.

שוב YNet מפרסמים את אותה חברה תחת כותרת של כתבה:
תמונת ה"כתבה" תן לחברות הביטוח לרדוף אחריך

לחיצה על ה”כתבה” מפנה לאתר אחר לגמרי:
חברה המשווה מחירים בין חברות הביטוח.

בפעם שעברה שדיווחתי על זה זה נעלם לפני שמישהו הספיק לאשר את קיום הפרסומת. בואו נראה כמה זמן זה יחזיק הפעם.

שחר

עדכון: זה כבר ירד.

פעם אחת יכולה להיות תקלה. פעמיים זה כבר משהו מכוון. נראה כאילו שמידי פעם הם מעלים את הפרסומת הזו לזמן קצר, מתוך תקווה שאף אחד מאלו שמבקרים את התקשורת לא ישים לב.

כך או כך, התנהגות מאוד לא אתית לטעמי.

ש.

Bear