העלאת הילוך במלחמתי בהצגת חשבוניות בסופרים

היום היתה ירית הפתיחה במלחמה של משפחת שמש המצומצמת בחובה להראות חשבוניות ביציאה מסופרים. היום בפעם הראשונה עירבנו משטרה.
להמשיך לקרוא העלאת הילוך במלחמתי בהצגת חשבוניות בסופרים

Bear