Swiftouch נסגרת

באופן אישי, אני לא רואה בחברות הייעוץ באחרות בשוק כ”מתחרות”. בוודאי לא כצורת מחשבה יחידה. כל חברת לינוקס שמצליחה לגדול, לגייס עובדים, להכניס כסף היא אינדיקציה לזה שהדבר הוא אפשרי, ושגם אני יכול.

חברת Swiftouch סוגרת את שעריה. המנכ”ל והמייסד, מארק ולוויק, התייחס לזה בבלוג שלו כאל אנחת רווחה. בעוד שאני מבין את האנחה, קשה לי שלא להיות עצוב בשבילו. אני יודע את המשמעות של לעבוד בעשר אצבעות כדי להרים משהו בר קיימא, אני מכיר את החששות מפני העתיד, ולמרות שמצבה של לינגנו כיום יציב מתמיד, קשה לי להגיד שלא היו מצבים שהרגשתי כמו שהוא מתאר.

על פי מה שהבנתי, מארק עצמו הולך להיות שכיר, והחברה סוגרת את שעריה. להתראות ובהצלחה לכולם.

שחר

Bear