דואר אלקטרוני עם “אישור קריאה”

כאשר שולחים דואר אלקטרוני, אפשר להדליק בו אופציה שנקראת “אישור קריאה”. הרעיון הוא שכאשר הנמען פותח את הדואר, אוטומטית תוכנת הדואר שלו שולחת אימייל שאומר “דואר זה וזה נקרא”.

אני לא סובל את האופציה הזו.

יותר מכך, אני חושב שהיא נמצאת על אותה סקלה של אי כיבוד הנמען כמו משלוח ספאם (אף כי אפילו אני מודה שלא מתקרב לרמת החומרה).
להמשיך לקרוא דואר אלקטרוני עם “אישור קריאה”

Bear