Not designed for Windows XP

לפני כמה ימים החלטתי שהמדבקה על ה-Laptop שלי שאומרת “Designed for Windows XP” מכערת אותו. זה לא עניין פנאטי, אלא פשוט שאני משעין את היד, כשאני מקליד, על המקום בו נמצאת המדבקה. כתוצאה מכך, הכיתוב על המדבקה לאט לאט זז, והתוצאה הסופית מכוערת.

ועל כן, ויש שיטענו באחור של מעל שנה, הורדתי את המדבקה מהלאפ-טופ.

בנימה השוואתית, ליד המדבקה של חלונות היתה מדבקה שעליה כתוב “Centrino mobile technology”. גם היא בתוך תחום כרית היד שלי. לה, דווקא, לא קרה כלום.

שחר

Bear