הפתרון ל-Comment spam


כן, יש לי פתרון. באמת.

הוא:

  • מבוסס קוד סטנדרטי למדי
  • לא יעבוד פחות טוב אם כולם יממשו אותו. להפך
  • לא ימנע מעוורים לעבור אותו
  • לא מעיק על המשתמש בכלל
  • לא מעיק על השרת כמעט בכלל
  • מעיק על המחשב של המשתמש בצורה זניחה

נציין רק שהרעיון מבוסס על Merkel’s puzzles.
להמשיך לקרוא הפתרון ל-Comment spam

Bear