דו"ח התקדמות בדרך ללהיות מפתח דביאן

שיחה ביני לבין ה-Account Manager שלי:

‎[11:33:53 PM] do you prefer the answers as they currently are, or would you like me to sleep the night and goover them again before I send them out? 
[11:34:59 PM] as its currently very late here too its okay to send them tomorrow
[11:35:19 PM] Is this the last stage?
[11:35:29 PM] (T&S II)?
[11:35:37 PM] yes
[11:35:46 PM] don't get this the wrong way, but
[11:35:50 PM] YAAAAAAAYYYY!!!!
[11:35:52 PM] I have to write a few reports this week 
[11:35:55 PM] 
[11:36:03 PM] and yours will be hopefully within them 
[11:36:32 PM] I'll send this now, and if I find some horrendous error tomorrow morning I'll send a correction
[11:36:45 PM] okay 
[11:36:57 PM] sleep weel
[11:36:59 PM] eh well
[11:37:06 PM] I'll do both 
[11:37:23 PM] 
[11:37:34 PM] sent
[11:37:59 PM] great
[11:38:13 PM] good night
[11:38:26 PM] thx

מכאן והלאה, הכל בירוקרטיה (בתקווה).

שחר

Bear