הקרינה האלקטרו מגנטית, הסרטן ואתה

מתוך העובדה שהנושא לא יורד מסדר היום, ובגלל שכמות הבילבול פה ענקית, חשבתי לנסות לתת תמונה של מצב הדברים. יש בציבור הרחב פאניקה בלתי רציונלית, ובחלק מהמקרים בפאניקה הזו מסכנת את בריאותינו.
להמשיך לקרוא הקרינה האלקטרו מגנטית, הסרטן ואתה

Bear