כמעט מפתח דביאן

נכון ללפני כמה ימים (הייתי עסוק), עברתי את השלב הלפני אחרון בדרך לתואר הנכסף. עבר רק קצת יותר מחודש מאז השלב הקודם, כך שכל הפסימיים שצפו חצי שנה נוספת של המתנה ללא שקורה כלום התבדו.

כך או כך, עברתי את שלב ה-Front Desk. אני עכשיו מחכה רק ל-Debian Account Manager שיוודא שה-Application Manager שלי לא פיספס כלום, וגם שה-Front Desk לא פיספס את מה שה-AM שלי אולי פיספס. למה צריך כל כך הרבה שלבים? לא ברור.

כך או כך, אני מקווה שתוך חודשיים נהיה כבר בסטטוס רשמי.

שחר

Bear